Orlando Brown Jr. Authentic Jersey  KMTVC
Tel: 8 (682) 15776
El. paštas: laima.urboniene@akolegija.lt
Sveiki užsukę!Jaunųjų informatikų akademijaAlytaus Europe Direct biuras

Sveiki užsukę!

Alytaus kolegijos kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras

PRISIJUNGTI

Jaunųjų informatikų akademija

JIA veiklos tikslas — aukšta studijų kokybė bei moksleivių parengimas studijoms aukštosiose mokyklose IT krypties studijų programose.

PRISIJUNGTI

Alytaus Europe Direct biuras

Vienas iš Europe Direct informacijos tinklo Lietuvoje centrų įsikūręs Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių fakultete

PRISIJUNGTI

KOMPETENCIJŲ IR MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS CENTRAS 

2015 m.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ

SĄRAŠAS

Eil. Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė Dalyvių skaičius
1. Kompiuterinis raštingumas pradedantiesiems. 20 akad. val. Įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti, norintys įgyti kompiuterinio raštingumo žinių. 20-25
2. Anglų kalba A1, A2, B1, B2 lygis. 30/40 akad. val. Įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti, norintys įgyti bendravimo žinių anglų kalba. 10-15
3. Kompiuterinis raštingumas pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo Standarto technologinę dalį.

Atestacinis kursas

40 akad. val. Įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti, neturintys pradinių

kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

20-25
4. Iškilmingų ir dalykinių renginių organizavimo etiketas. 6 akad. val. Direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai; personalas, organizuojantis ir koordinuojantis svečių priėmimą bei renginių vykdymą organizacijose. 20-25
5. Efektyvi komunikacija siekiant organizacijos ir asmeninės sėkmės  6 akad. val. Direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai. 20
6. Turto ir lėšų administravimas bei valdymas 12 akad. val. Direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui ar ūkio reikalams. 20
7. Personalo dokumentų valdymas 8 akad. val. Direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui ar ūkio reikalams, personalo darbuotojai 20