Orlando Brown Jr. Authentic Jersey  KMTVC
Tel: 8 (682) 15776
El. paštas: laima.urboniene@akolegija.lt
Sveiki užsukę!Jaunųjų informatikų akademijaAlytaus Europe Direct biuras

Sveiki užsukę!

Alytaus kolegijos kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras

PRISIJUNGTI

Jaunųjų informatikų akademija

JIA veiklos tikslas — aukšta studijų kokybė bei moksleivių parengimas studijoms aukštosiose mokyklose IT krypties studijų programose.

PRISIJUNGTI

Alytaus Europe Direct biuras

Vienas iš Europe Direct informacijos tinklo Lietuvoje centrų įsikūręs Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių fakultete

PRISIJUNGTI

KOMPETENCIJŲ IR MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS CENTRAS

2014 M.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ

Progr. Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė Dalyvių skaičius
1 Kūrybiškumo ugdymas dailės ir technologijų pamokose, panaudojant įvairias dailės technikas bei teatrinius gebėjimus 8 akad. akad. val. Direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai; pradinių klasių mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai ar kt. darbuotojai. 20
2 Iškilmingų ir dalykinių renginių organizavimo etiketas

 

8 akad. akad. val. Direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai; personalas, organizuojantis ir koordinuojantis svečių priėmimą bei renginių vykdymą organizacijose. 20
3 Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčiai ir praktinis viešųjų pirkimų įstatymo taikymas 8 akad. akad. val. Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ūkiui ar ugdymui bei skyrių vedėjai 20
4 Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos.  Elektroninių dokumentų valdymas ir elektroninio parašo naudojimas šiuolaikinėje įstaigoje (įmonėje) 8 akad. val. Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ūkiui ar ugdymui bei skyrių vedėjai, IT specialistai, raštinės darbuotojai 20
5 Lietuvių kalbos kultūros mokymo programa.

Atestacinis kursas

22 akad. val. Mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai, mokyklų komandos. 20
6 Kompiuterinis raštingumas pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo

Standartą.

Atestacinis kursas

30 akad. val. Įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti, neturintys pradinių

kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

15
7 Kompiuterinis raštingumas pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo

Standartą.

Atestacinis kursas

40 akad. val. Įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti, neturintys pradinių

kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

15
8 Vaikų turizmo vadovų mokymas

Sertifikuotas seminaras.

8 akad. val. Direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai; personalas, dirbantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, karjeros koordinatoriai ir kt. švietimo darbuotojai. 20
9 Efektyvi komunikacija siekiant organizacijos ir asmeninės sėkmės

 

6 akad. val. Direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai; personalas, dirbantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, karjeros koordinatoriai ir kt. švietimo darbuotojai. 20
10 Dalykinis bendravimas. Emocijų valdymas. Elgesys konfliktų metu.

 

6 akad. val. Direktorių pavaduotojai ugdymui, socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojai, mokyklų komandos. 20
11 Kaip motyvuoti moksleivį. 6 akad. val. Direktorių pavaduotojai ugdymui, socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojai, mokyklų komandos. 20
12 Priėmimo į aukštąsias mokyklas taisyklės 2015 metais.

 

4 akad. val. Direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojams, karjeros koordinatoriams. 20
13 Stresas ir jo įveikimo būdai.

 

8 akad. val. Direktorių pavaduotojams ugdymui,   socialiniams pedagogams, psichologams, mokytojams, mokyklų komandoms. 20
14 Inovatyvių mokomųjų priemonių panaudojimas fizikos pamokose.

 

6 akad. val. Fizikos mokytojai 20
15 Inovatyvių mokomųjų priemonių panaudojimas fizikos pamokose. (tęsinys) 6 akad. val. Fizikos mokytojai 20
16 Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN ir Tarptautinio projekto MARCH patirtis. 8 akad. val. Fizikos mokytojai 20
17 Konferencijų vadyba 8 akad. val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai, mokyklų bendruomenės komandos 20
18 Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose: rudenėliui ir šv. Kalėdoms artėjant… 8 akad. val. Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai, mokyklų bendruomenės komandos 20
19 Anglų kalba A1 lygis

 

30 akad. val. Švietimo darbuotojai 12
20 Anglų kalba B1 lygis

 

30 akad. val. Švietimo darbuotojai 12
21 Anglų kalba B2 lygis

 

30 akad. val. Švietimo darbuotojai 12