Orlando Brown Jr. Authentic Jersey  KMTVC
Tel: 8 (682) 15776
El. paštas: laima.urboniene@akolegija.lt
Sveiki užsukę!Jaunųjų informatikų akademijaAlytaus Europe Direct biuras

Sveiki užsukę!

Alytaus kolegijos kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras

PRISIJUNGTI

Jaunųjų informatikų akademija

JIA veiklos tikslas — aukšta studijų kokybė bei moksleivių parengimas studijoms aukštosiose mokyklose IT krypties studijų programose.

PRISIJUNGTI

Alytaus Europe Direct biuras

Vienas iš Europe Direct informacijos tinklo Lietuvoje centrų įsikūręs Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių fakultete

PRISIJUNGTI

KOMPETENCIJŲ IR MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS CENTRAS

2013 m.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ

SĄRAŠAS

Progr. Nr.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių skaičius

1

Įstaigos veiklos dokumentų valdymas

 

8 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai; pradinių klasių mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, raštinės darbuotojai, kt. darbuotojai

20

2

Mokymo (-si) motyvavimas inovatyviais mokymo (-si) metodais

8 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai; mokytojai, mokyklų komandos

20

3

Efektyvus sprendimų priėmimas

8 akad. val.

Švietimo įstaigų direktoriai, jų pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai, švietimo įstaigų komandos

20

4

Strateginis planavimas, stebėsena, vertinimas

8 akad. val.

Švietimo įstaigų direktoriai, jų pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai, mokyklų komandos

20

5

Stresas ir jo įveikimo būdai

8 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojai, mokyklų komandos

20

6

Grafinių vaizdų projektavimas kompiuterine CorelDraw programa

16 akad. val.

Įvairių dalykų pedagogai ir kiti darbuotojai, siekiantys specializuotų

kompiuterinio raštingumo įgūdžių

15

7

Nuotraukų apdorojimo pagrindai

16 akad. val.

Įvairių dalykų pedagogai ir kiti darbuotojai, siekiantys specializuotų

kompiuterinio raštingumo įgūdžių

15

8

Asmeninių finansų valdymas

6 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, dalykų mokytojai, mokyklų komandos, moksleiviai

20

9

Karjeros magnetizmas

6 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai, karjeros koordinatoriai, moksleiviai

20

10

Priėmimo į aukštąsias mokyklas 2014 metais taisyklės

6 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai, karjeros koordinatoriai, moksleiviai

20

11

Ebru meno taikymas ugdyme

8 akad. val.

Pradinio ugdymo mokytojai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai

15

12

Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo (ECTS) sistemos diegimo ypatybės

8 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai, karjeros koordinatoriai, moksleiviai, užsienio švietimo svečiai

20

13

Erasmus+ mokykliniam ugdymui

6 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai, karjeros koordinatoriai, moksleiviai

20

14

Andragogo dalykinė išvaizda ir bendravimo etiketas

8 akad. val.

Pedagogai, suaugusiųjų švietėjai, TAU

20

15

Gamtos ir kultūros įtaka tolerantiškos asmenybės ugdymui

8 akad. val.

Mokyklų bendruomenės komandos

20

16

Verslumo ugdymas. Sėkmės istorijos

6 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai, karjeros koordinatoriai, moksleiviai

30

17

Etiketo svarba bendravimui ir bendradarbiavimui

6 akad. val.

Direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai, karjeros koordinatoriai, moksleiviai

30

18

Savanorių mokymas

8 akad. val.

Pedagogai, moksleiviai, planuojantys ar užsiimantys savanoriška veikla

20