Orlando Brown Jr. Authentic Jersey  Edukacinės patirties bankas 2012 m. | KMTVC
Tel: 8 (682) 15776
El. paštas: laima.urboniene@akolegija.lt
Sveiki užsukę!Jaunųjų informatikų akademijaAlytaus Europe Direct biuras

Sveiki užsukę!

Alytaus kolegijos kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras

PRISIJUNGTI

Jaunųjų informatikų akademija

JIA veiklos tikslas — aukšta studijų kokybė bei moksleivių parengimas studijoms aukštosiose mokyklose IT krypties studijų programose.

PRISIJUNGTI

Alytaus Europe Direct biuras

Vienas iš Europe Direct informacijos tinklo Lietuvoje centrų įsikūręs Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių fakultete

PRISIJUNGTI

Edukacinės patirties bankas 2012 m.

Alytaus kolegijos edukacinių seminarų medžiaga

 1. Gedvilienė, D.Sinkevičienė. Lanksčių mokymo(si) metodų taikymas
 2. Gedvilienė. Mokymo/si metodai
 3. Gedvilienė, D.Sinkevičienė. Lanksčių mokymo(si) metodų taikymas
 4. Gedvilienė. Probleminio ir gero (aktyvuoto) mokymosi modeliai
 5. Sinkevičienė. Mokymo turinio sudarymo metodologija bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo įstaigose
 6. Sinkevičienė. Ugdymo turinio projektavimas
 7. Sinkevičienė. Andragoginės didaktikos bruožai
 8. Sinkevičienė. Kompetencijomis grindžiamų studijų programų kūrimas
 9. Sinkevičienė. Kvalifikacijos tobulinimo modulių rengimo metodika
 10. Sinkevičienė. Modulių rengimo metodika
 11. Sinkevičienė. Savarankiškas mokymasis
 12. Gedvilienė, D. Sinkevičienė. Projektai – probleminio mokymosi metodas

Alytaus kolegijos konferencijose skaityti pranešimai

 1. Gudonienė. Inovatyvių mokymo metodų diegimas: socialinė tinklaveika
 2. Zapolskienė. Virtualios mokymosi terpės naudojimas tradicinėse studijose
 3. Vidžiūnas. Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo priemonės
 4. Makūnaitė, E. Mačikėnas. ApplyingAgentsinBusinessEvaluationSystems
 5. Krivickienė, I.Brazionienė, D. Abramavičienė, O. Butkevičienė. Informacinių technologijų integravimas, optimizuojant sandėlių logistikos procesus
 6. Woudenberg. Electronicmedia are a typicalDutchtopproduct. Theystimulateequality, transparencyandcommunication
 7. Krugiškis, S. Gudas. Informacinės sistemos, sukurtos meta modelio pagrindu, ypatumai
 8. Bikulčienė. Informacinės technologijos matematikos mokyme
 9. Petraitytė. Informacinių technologijų taikymo perspektyvos turizmo įmonių marketinge
 10. Dabkutė, J. Urbonienė. Informacinių technologijų specialistų baigiamųjų darbų užsienio šalyse rengimo patirtis

Inovatyvios mokomosios priemonės

 1. Goravičienė, N. Draugelienė. UAB „Grindalita“ prekybinės veiklos kokybės tobulinimo kryptys. Atvejo analizės metodas

Skaitytos atviros paskaitos

 1. Naruševičius „Savanorystės samprata. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas“.

Mokomosios priemonės, parengtos su Power Point

Matematika

 1. Zdanavičienė. Tiesines algebros elementai
 2. Zdanavičienė. Analizines geometrijos elementai

AK mokslo leidinys. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos

2012 metai