Orlando Brown Jr. Authentic Jersey  Alytaus kolegijos Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras | KMTVC
Tel: 8 (682) 15776
El. paštas: laima.urboniene@akolegija.lt
Sveiki užsukę!Jaunųjų informatikų akademijaAlytaus Europe Direct biuras

Sveiki užsukę!

Alytaus kolegijos kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras

PRISIJUNGTI

Jaunųjų informatikų akademija

JIA veiklos tikslas — aukšta studijų kokybė bei moksleivių parengimas studijoms aukštosiose mokyklose IT krypties studijų programose.

PRISIJUNGTI

Alytaus Europe Direct biuras

Vienas iš Europe Direct informacijos tinklo Lietuvoje centrų įsikūręs Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių fakultete

PRISIJUNGTI

Alytaus kolegijos Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras

Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centras (toliau Centras) yra AK struktūrinis padalinys, koordinuojantis mokslo veiklą, kaupiantis ir analizuojantis informaciją, susijusią su mokslo taikomąja veikla.VIZIJA – tapti regioniniu suaugusiųjų ir jaunimo švietimo kvalifikacijos bei kompetencijos tobulinimo centru, teikiančiu kokybiškas naujausias žinias ir švietimo aprūpinimo paslaugas.
MISIJA – plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir realizuoti mokymosi visą gyvenimą strategiją efektyviai tenkinant regiono švietimo vadovų, mokytojų ir specialistų; Valstybės tarnautojų, savivaldybių institucijų bei kitų ūkio subjektų ir fizinių asmenų poreikius įgyti naujas kompetencijas ir (ar) kvalifikacijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį, padedančias įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje bei įtakojančias šalies ūkio pažangą.

CENTRO VEIKLOS KRYPTYS

 Švietimo vadovų, mokytojų ir specialistų švietimas:

 1. Centras bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, regiono ir užsienio šalių švietimo institucijomis ir (ar) jų padaliniais formuojant ir įgyvendinant pažangią pedagogų bei kitų suaugusiųjų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo (-si) politiką, rengiant ir vykdant Europos Sąjungos paramos ir kitų fondų remiamus projektus.
 2. Padalinys inicijuoja ir tiria švietimo įstaigų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius.
 3. Centras koordinuoja ir organizuoja švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimą (-si).
 4. Padalinys koordinuoja metodinę veiklą, teikia metodinę pagalbą mokykloms, švietimo įstaigų darbuotojams ir kitų įstaigų pedagoginiams darbuotojams. Skleidžia šalies ir užsienio švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų ir bendruomenių veiklos inovacijas, pažangią profesinę patirtį.
 5.  Centras inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų, atliepiančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių strateginius veiklos planus ir švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengimą.
 6. Padalinys skleidžia informaciją apie švietimo politiką, centro programas, metodines naujoves.

Valstybės tarnautojų mokymas:

 1. Centras inicijuoja ir tiria Valstybės tarnautojų ir savivaldybių institucijų darbuotojų  kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius.
 2. Padalinys koordinuoja ir organizuoja Valstybės tarnautojų ir savivaldybių institucijų darbuotojų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo (-si) mokymus.

 Paslaugos verslo subjektams ir fiziniams asmenims:

 1. Padalinys tiria ūkio subjektų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius.
 2. Centras koordinuoja ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo (-si) kursus pagal formalias, kvalifikaciją suteikiančias mokymo programas, ir neformalius kursus.
 3. Centras inicijuoja mokslo taikomuosius užsakomuosius tyrimus bei mokslo ir technologijų plėtros darbus pagal bendradarbiavimo sutartis su verslo ir valstybinėmis struktūromis bei joms pavaldžiomis organizacijomis.
 4. Centras plečia bendradarbiavimą siekdamas mokslo taikomosios veiklos komercializavimo.